Domácí kotelny pod mikroskopem politiků, ekologů i ekonomů – co to může znamenat pro vás?

Domácnosti jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší.  Výroba tepla pro ně je ve vyspělých ekonomikách zodpovědná za cca 30 % emisí skleníkových plynů. Dosahování klimatických cílů se tedy neobejde bez razantní změny způsobu, jakým si rezidenční nemovitosti obstarávají teplo.

Jedním z řešení „problému“, který představují emise spojené s teplem pro rezidenční budovy je snížení jejich energetické náročnosti, v tuzemsku mající podobu příspěvků na zateplování nemovitostí a omezování výstavby energeticky náročných budov. Druhým způsobem je změna zdrojů, ze kterých je teplo pro domácnosti získáváno. Hrana v tomto směru zvoní v Evropě nejen uhlí, topným olejům, ale také zemnímu plynu či biomase.

Tak jako politici zasahují do života svých občanů tím, že jim omezují možnosti získávání tepla, musí samozřejmě nabízet i alternativy. Těmi jsou napříč západní Evropou velmi často tepelná čerpadla, jejichž rozšíření napomáhají i pobídky v podobě příspěvků na nákup zařízení či nižší ceny elektrické energie.

Vznikají i projekty na zapojení tepelných čerpadel do výroby tepla dodávaného dálkovým způsobem. Mnichov, Vídeň, Londýn, Birmingham, Paříž, Kodaň, Marseille (v tomto případě se bude jednat i o dodávky chladu), Stockholm, to jsou příklady měst, kde budou domácnosti v budoucnosti využívat ve větší míře teplo vyrobené tepelnými čerpadly.

V USA nazývají geotermální teplo využívané k vytápění nemovitostí „novou ropou“, v Evropě se zdá se bude více relevantní pojem „nové uhlí“, to jak na úrovni Evropské unie vzniká projekt na využití uzavřených uhelných dolů coby zdrojů geotermální energie. Informace o tom, že geotermální energie je schopna pokrýt prakticky celou poptávku po teple a počet nových pracovních míst vytvořených „doly na geotermální energii“ má šanci vytvořit více pracovních míst než samotná těžba uhlí přichází vhod v době, kdy před zeměmi západní Evropy stojí ambiciózní klimatické cíle a často také stále neutěšená situace na trhu práce.

Co to znamená pro vás?

Pozitivní zkušenosti s tepelnými čerpadly, k jejichž prvnímu masivnímu rozšíření došlo v Evropě již v 70. letech minulého století, dávají tušit, že otázka zajištění tepla pro domácnosti má jednoznačnou odpověď – tepelná čerpadla. Tuzemské domácnosti dnes dohání náskok, které získaly jejich „sousedé“ ze západní Evropy a v dohledné domácnosti i u nás mohou být brzy tepelná čerpadla nejvyužívanějším zdrojem tepla u novostaveb.

Zároveň, omezování využívání „tradičních“ zdrojů tepla, tlak na nízké výdaje na energie apod. budou pravděpodobně měnit priority lidí kupujících nemovitosti, přičemž plusové body lze získat právě za topný systém, jež v dohledné budoucnosti nebude vyžadovat žádné investice, ať už z důvodu měnící se legislativy či vlastní očekávané životnosti.

Zkušenosti ze západní Evropy rovněž ukazují, že konkrétně geotermální tepelná čerpadla mají schopnost snížit výdaje na teplo o 25 %, a to bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.

Pokud tedy vybíráte zdroj tepla pro novostavbu či náhradu za stávající zdroj u již existující nemovitosti, pečlivě se zajímejte o výhody, které vám mohou přinést tepelná čerpadla.


Posted in Interier, Stavba.